Flota pojazdów ciężarowych może generować wysokie zyski tylko wtedy, gdy odpowiednio się o nią zadba i utrzyma w należytej kondycji. Na relatywnie wysokie koszty utrzymania samochodu ciężarowego składają się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenia, opłaty drogowe czy paliwo, ale przede wszystkim wydatki związane z codzienną eksploatacją. Na serwisie samochodu ciężarowego nie należy oszczędzać, ponieważ konsekwencje zaniedbań [...]